2016

Vid årsskiftet uppmnärksammades Unga Själar i media för första gången

På slutet av år 2016 så grundades Unga Själar

Skänk en gåva till våra unga själar

Skicka ditt valfria belopp till vår
bankgirot eller swish nummer

Våra kära sponsorer