ANSÖK HÄR

Unga Själar startades upp 2o16 som en ideell förening. För att hitta barn och ungdomar som vill vara en del av vår organisation och behöver vårt stöd vill vi ständigt ha kontakt med kommuner, skolor och socialtjänst. 

Unga Själar ger ekonomiskt stöd under ett år sedan kan du ansöka om stöd igen om du är i fortsatt behov, däremot kommer vi prioritera nyansökningar eftersom vi vill att så många som möjligt ska få vara en del av vårt projekt. I takt med att organisationen växer kommer vi också försöka utöka platserna.

Varje ansökan behandlas individuellt.

 För att kunna få ekonomiskt stöd från unga själar behöver du uppnå alla eller några av dessa punkter.
  • Du går i skolan och har en godkänd närvaro.
  • Din ansökan är undertecknad av din vårdnadshavare om du är under 18 år.
  • Hushållet du bor i är i behov av viss ekonomisk hjälp.
  • Du lever med en ensamstående vårdnadshavare.

Vi tar emot ansökningar från alla under 18 år men kommer prioritera de ansökningar som innehåller en eller flera av punkterna ovan. Individuella bedömningar av varje ansökan görs och vi återkommer alltid med besked, oavsett om det är ett ja eller nej.

 Maxbeloppet kan variera beroende på hur mycket  ekonomisk stöttning man är i behov av . Stödet kan komma att regleras beroende på hur mycket pengar som finns att tillgå inom föreningen. 

I ansökan ska du bifoga med:
 Tänk på att du måste fylla i alla uppgifter  för att vi ska kunna bedöma din ansökan. Kontakta gärna oss vid frågor!

Klicka här för att ladda ner ansökan om stöd.


Du kan skicka din ansökan till:

usfnu@outlook.com 

eller skicka den via post till

Faduma Mohamed

Lingvägen 180

123 61 Farsta