OM OSS

Unga själars vision

Unga Själars syfte är att möjliggöra barn och ungdomars önskningar. Vi vill vara en del i att låta unga uppleva saker i livet som för dem känns orealistiska. För att göra detta erbjuder vi ekonomiskt stöd och möjligheten att tillhöra Unga Själar där gemenskapen står i centrum. Föreningen växer och vi får ständigt in ansökningar om ekonomiskt stöd och önskningar som vi vill uppfylla men tiden räcker inte till. I dagsläget är vi två projektledare som har hand om föreningen samtidigt som vi arbetar heltid som lärare. Under vår fritid arbetar vi även med att uppfylla önskningar.

Vi upplever att det finns en lucka i vårt samhälle som behöver fyllas. Unga Själar är inspirerat från våra egna erfarenheter av att växa upp i en omgivning och ett område med vänner med en svår ekonomisk bakgrund. Vår förståelse för de kulturella koderna är en stark resurs för att skapa relationer till målgruppen.

Unga själar är en fristående, partipolitiskt och religiös obunden ideell organisation som ska hjälpa barn och ungdomar att förverkliga sina önskedrömmar. Vi bidrar med ekonomiskt stöd för att dessa önskningar ska bli en realitet.

 

 mexico-1