Om UNga själar

Unga Själars vision 

Unga Själars syfte är att möjliggöra barn och ungdomars önskningar.
Vi vill vara en del i att låta unga uppleva saker i livet som för dem känns orealistiska.
För att göra detta erbjuder vi ekonomiskt stöd och möjligheten att tillhöra Unga Själar där gemenskapen står i centrum. Föreningen växer ständigt, vi får allt fler ansökningar om ekonomiskt stöd och önskningar, men tyvärr räcker inte tiden till för att uppfylla alla. I dagens läge är vi två projektledare som förutom att se över föreningens organisation, jobbar heltid som lärare. 

En lucka i vårt samhälle

Inspirationen till Unga Själar finner vi i våra egna erfarenheter och bakgrunder; att växa upp i en omgivning och ett område med vänner som haft en svår ekonomisk situation. Vår förståelse för de kulturella koderna är en stark resurs för att skapa relationer till målgruppen. Unga Själar är en fristående, partipolitiskt och religiös obunden ideell organisation som hjälper barn och ungdomar att förverkliga sina önskedrömmar. Vi bidrar med ekonomiskt stöd för att dessa önskningar ska realiseras. 

Stadgar/Årsredovisningar

Våra medarbetare

Grundaren, projektansvarig 

Faduma Mohamed

Projektansvarig 

Amina Mohamed

Ungdomsledare 

Iman Salah

Ungdomsledare 

Shayan Gardawan

Ungdomsledare 

Sawan Gardawan

Ungdomsledare 

Emma Fredri​ksson

Skänk en gåva till våra unga själar

Skicka ditt valfria belopp till vår bankgirot eller swish nummer

Våra kära sponsorer