Mina områden

Unga Själar startar nu det treåriga projektet Mina områden, i samarbete med Studieförbundet vuxenskolan. Projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden.

Syftet med projektet "Mina områden" är att främja barn och ungas rätt och möjlighet till inkludering.
Projektets primära målgrupp är barn och ungdomar i åldrar 10-17 år, från socioekonomiskt utsatta områden i Stockholm.

Våra mål är:

Skänk en gåva till våra unga själar

Skicka ditt valfria belopp till vår bankgirot eller swish nummer

Våra kära sponsorer